Johan Einar Unger: [Salme 148]

Love Drotten! Love Drotten fraa Himlarne! Love honom i Høgdi! Love honom alle hans Englar; lov honom, all hans Her! Love honom, Sol og Maane; love honom, alle lysande Stjernor! Love honom, Himlanne Himlar! og de Vatn yver Himlarne! Lova skulo dei Drottens Namn, di at han baud, og dei vordo skapte, og han feste deim alltid og ævlega; ei Log han gav, som ingen mun yver stiga.

Love Drotten fraa Jordi, Havdyr og alle Djup, Eld og Hagl, Snjo og Toka, Storm, som fullfører hans Bod, Fjell og alle Høgder, Aldotre og alle Sedrar, Villdyr og all Fenad, alt krjupande og fljugande, Konungar paa Jordi og alle Tjoder, Hovdingar og alle Domararar paa Jordi, Sveinar og Møyar alle, gamle med unge! Lova skulo dei Drottens Namn, diat hans Namn er høgt aaleina, hans Høgtign er yver Jord og Himmel. Han reiste Hornet fyre sitt Folk, ein Lovsong fyre alle sine gode Born, Israelsborni, dat Folket, som honom er nært. Love Drotten!

(Frå “Ein fin Haustdag” av * [Johan Einar Unger]. Ferdamannen. Eit Vikoblad aat Aalmugen. No. 2 og 3. dan 11te November 1865. Side 8)

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter