J. Aars: Retskrivningsregler til Skolebrug (1866)

Trykt hos W. C. Fabritius. 1866

Tittelside

«I et Møde den 14de September 1865 blev Lærerne ved "Aars's og Voss's Latin- og Realskole" enige om de Regler, som i de vigtigste tvivlsomme Punkter af vor Retskrivning skulde følges ved Skolens Undervisning og paasees overholdte af Disciplene i alle deres skriftlige Arbeider. For at gjøre det lettere for Lærerne at gjennemføre dette og tillige for at give Disciplene et Hjelpemiddel til at tilegne sig en nogenlunde fast Skrivebrug paa Grundlag af det i hint Møde aftalte har jeg udarbeidet disse Regler.

Kristiania den 23de Juni 1866. J. Aars»


Vi gjengir her skriftet som bilder i png-format. Hver side er 50–80 kB. Skriftet er skannet fra en kopi.

 Tittelside | Forord | Side 3 | Side 4 | Side 5 | Side 6 | Side 7 | Side 8 | Side 9 | Side 10 | Side 11 | Side 12 | Side 13 | Side 14 | Side 15 | Side 16 | Side 17 | Side 18

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:23.01.2005 | Oppdatert:14.01.2021