Hjalmar Falk: Riksmaalkatekisme. 1909

OmslagRiksmaalkatekisme av professor Hjalmar Falk. (Utgit paa foranstaltning av Riksmaalsforbundet). Kristiania. «Landsbladets» trykkeri 1909.

Vi gjengir skriftet i jpg-format. Hvert dokument er ca. 90 kB.

Originalformatet er 12,5 x 20,8 cm.

 

 


Omslag 4 8
Tittelside 5 4. omslagsside
2 6  
3 7  

Bakgrunn

Skriftet er svar på «47 spørsmaal og svar om sprogstriden» og fikk et gjensvar i «Smaa og store mænd omkring sprogstriden».

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter