Brev

Her finner du noen råd om hvordan du kan skrive bedre brev. Til høyre finner du artikler med konkrete eksempler på forbedrede brev.

Skjemaer

Med gode og brukervennlige skjemaer kan både myndighetene og publikum spare tid og unngå unødig frustrasjon. Her finner du skjemaråd, artikler om skjemaarbeid og eksempler på forbedrede skjemaer.

Rapportar

Nokre statsorgan har definert eigne skriveråd for sjangeren rapportar. Her er skriveråda til HELFO (Helseøkonomiforvaltninga). 

Nettekster

Flere statsorganer har laget retningslinjer for språket i nettekster. Her finner du eksempler på slike retningslinjer og på forbedrede nettekster.

Stillingslysingar

Det kan vere vanskeleg å finne dei gode formuleringane i stillingslysingar på nynorsk. Her er eit tenkt døme med gode tips.

Før- og ettereksempel

Vil du vite korleis andre har skrive om brev og skjema? Kva tone dei nyttar? Og korleis dei handterer fagorda? Her finn du tekstdøma.