Hva er «en passe personlig tone»?

Et av rådene i Vær klar-plakaten er å velge «en passe personlig tone». Det handler om å finne et stilnivå som passer til situasjonen og budskapet. For å finne riktig stilnivå må du ha klart for deg hvem du skriver til eller for og hva du vil formidle.

For å illustrere ulike stilnivåer har vi laget tre versjoner av én og samme tekst:

Den kansellistiske:

Det gis med dette melding om at retting etter tinglysingsloven § 18 ikke er tatt til følge.

Registerfører har gjennomgått saken og har også forelagt saken for jordskiftedommer O.R. ved Valdres jordskifterett.

Vi er av den oppfatning at det ikke foreligger noen tinglysingsfeil.

Det fremgår klart av rettspraksis at det kun er i de tilfeller hvor det er utvilsomt at det foreligger en feil at det skal foretas retting.

Denne avgjørelsen kan ankes til Borgarting lagmannsrett av den som har rettslig interesse.

Ankefristen er én måned fra den dag De har fått eller burde ha skaffet Dem kjennskap til avgjørelsen, jf. tinglysingsloven § 10, 10a og 10b.

Anken blir først behandlet her.

 

Den joviale:

Hei, hei. Vi kan ikke rette noe i grunnboka sånn om du vil. Det går nok ikke det, skjønner du.

Jeg har nemlig sett på saken og tatt en prat med jordskiftedommer O.R. ved Valdres jordskifterett.

Vi kan ikke begripe hvorfor du mener at vi har gjort en feil her.

Vi retter bare hvis det er helt sikkert at vi har dummet oss ut, skjønner du vel.

Hvis du gidder, kan du klage til lagmannsretten.

Da må du få fart på deg, for fristen går ut om en måned.

Vi skal se på klagen først, og så får vi se om det er noen vits i å gjøre noe med den.

 

Den balanserte:

Du har bedt om retting av grunnboken etter tinglysingsloven § 18. Vi melder med dette at vi ikke kan etterkomme anmodningen din.

Registerføreren har gjennomgått saken. Hun har også lagt den fram for for jordskiftedommer O.R. ved Valdres jordskifterett.

Vi mener at det ikke er gjort noen tinglysingsfeil.

Vi kan rette i grunnboken bare dersom det er hevet over tvil at det er gjort en feil. Dette går klart fram av rettspraksis.

Alle som har rettslig interesse, kan anke denne avgjørelsen til Borgarting lagmannsrett.

Ankefristen er én måned fra den dagen da du fikk kjennskap til eller burde ha skaffet deg kjennskap til avgjørelsen, jf. tinglysingsloven § 10, 10a og 10b.

Anken blir først behandlet her.

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter