Ver klar

Å skrive er å omgåast andre. Tenk på mottakaren. Skriv klart.

Teksten på bokmål

Kvifor?

 • Fordi klart språk fremjar demokratiet og rettstryggleiken
 • Fordi klart språk sparar tid og pengar.
 • Fordi klart språk skaper tillit.

Korleis?

 • Tenk over kven du skriv for.
 • Finn ut kva du vil at mottakaren skal vite eller gjera.

Følg desse skriveråda:

Innhald

 • Kom raskt til saka. Skriv det viktigaste først.
 • Skriv kort. Då sparar du plass, og mottakaren sparar tid.
 • Ta berre med det som er relevant for mottakaren.
 • Velg ein passe personleg tone.

Avsnitt

 • Lag ein tydeleg struktur og del teksten inn i avsnitt.
 • Lag overskrifter som høver til innhaldet i avsnitta.

Ord

 • Bruk heller korte ord enn lange.
 • Forklar vanskelege ord.
 • Ikkje bruk vage og upresise ord.

Setningar

 • Ikkje bruk for mykje passiv. Fortel kven som gjer kva.
 • Bruk heller verb enn substantivuttrykk. Skriv heller «endra» enn «gjennomføra endringar».
 • Del opp lange setningar.
 • Syt for at det er god logisk samanheng mellom setningane.

Teiknsetjing og rettskrivning

 • Pass på teiknsetjinga. Med rett teiknsetjing blir teksten ryddig og lett å lesa.
 • Ikkj stol på stavekontrollen. Les korrektur eller be ein kollega om å gjera det.
 • Bruk ordbøker!

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter