Mer om Kansellisten

Vi understreker at Kansellisten er ment som en veiledning, ikke som en «svarteliste». Det er ikke meningen at saksbehandlere i det offentlige skal unngå disse ordene for enhver pris.

Likevel er det viktig å huske på at det som er gangbart i juridiske dokumenter, ofte fungerer dårlig i tekster med informasjon til publikum om for eksempel rettigheter og plikter.

Selv om Kansellisten er på bokmål, kan den være et nyttig hjelpemiddel for deg som skal skrive nynorsk. Mange nynorske tekster i det offentlige blir nemlig skrevet med bokmålstekster som utgangspunkt. Det er lettere å skrive god nynorsk hvis språket i bokmålstekstene er ledigere og mindre «kansellistisk».

Tittelen Kansellisten er hverken en trykkfeil eller en tilfeldighet. I tittelen spiller vi på kjente ord som kansellistil og liste(n). Substantivet kansellist står dessuten i Tanums store rettskrivningsordbok, forklart som ‘sekretær’. I fremmedordboka på ordnett.no er forklaringen ‘underordnet embetsmann i et kanselli’. Publikasjonen er ment for sekretærer og andre skrivende personer.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter