Hvordan kan jeg unngå kansellistil?

Her er noen generelle råd.

Unngå lange og kompliserte setninger med mange innskudd

Mange innskudd kan gjøre at mottakeren mister tråden. Del opp setningene og server informasjonen i passende porsjoner.

Vær personlig

Forsøk å unngå upersonlige uttrykksmåter.

  • I stedet for «Det vises til brev av ...» kan du skrive «Vi (eller f.eks. departementet) viser til brev av ...». 

Bruk heller verb enn substantiver

Forsøk å unngå substantivtunge setninger.

  • I stedet for «Informasjon fås ved henvendelse til …» kan du skrive «Du kan få informasjon hvis du henvender deg til …».
  • I stedet for «foreta en vurdering av saken» kan du skrive «vurdere saken».

Ikke bruk for mange partisippformer

Eksempler på partisippformer er foreliggende, beliggende og hjemmehørende. For mange slike former gir teksten et stivt og oppstyltet preg.

  • I stedet for «det foreliggende dokument» kan du skrive «dette dokumentet».
  • I stedet for «et hus beliggende på fjellet» kan du skrive «et hus som ligger på fjellet».

Løs opp innskutte komplekse ledd

Et karakteristisk trekk ved kansellistilen er bruk av innskutte komplekse setningsledd, ofte med foranstilt preposisjonsuttrykk og partisipp. Eksempel: «den oppad veggen støttede stav». Denne uttrykksmåten brukes sjelden i moderne sakprosa, men vi finner den ofte i juridiske tekster.

Slike innskutte komplekse ledd kan ofte erstattes med som-setninger eller skrives om:

  • det ovenfor beskrevne → det som er beskrevet ovenfor
  • det i skjøtet beskrevne avgiftsgrunnlaget → det avgiftsgrunnlaget som er beskrevet i skjøtet
  • de i erklæringen øvrige klausuler → de øvrige klausulene i erklæringen

Unngå enkel bestemmelse

Former som denne lov, dette dokument, disse saker gir teksten et stivt og høytidelig preg. Bruker du i stedet dobbel bestemmelse og skriver denne loven, dette dokumentet, disse sakene, har du allerede tatt et skritt bort fra kansellistilen.

Pass på ordene

Vær nøye med ordvalget. Hvis du bruker faguttrykk, må du forklare dem eller legge ved en ordliste. Forsøk å unngå foreldede og «støvete» ord og uttrykk. Her kan Kansellisten hjelpe deg et stykke på vei. 

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter