Nynorskhjelpemiddel

Her har vi samla gode hjelpemiddel for deg som skal skrive nynorsk.

Ordlister på nettet

Ordbøker og ordlister

Handbøker 

Brosjyrar frå Språkrådet 

  • Kort administrativ ordliste bokmål-nynorsk (pdf) Lista er eit godt verktøy for nynorskskrivande byråkratar. 
  • Ny nynorsk rettskriving frå 2012 (pdf) Brosjyren tek for seg hovudtrekka i den nye rettskrivingsreforma for nynorsk, som tok til å gjelde frå 1. august 2012. 
  • Kansellisten. Ord og uttrykk som kan byttes ut (pdf)  Kansellisten er ei liste med litt stive ord og uttrykk som sjeldan blir brukte i daglegspråket, men som ofte dukkar opp i brev og andre tekstar frå det offentlege. Sjølv om denne lista er på bokmål, kan ho vere eit nyttig hjelpemiddel for dei som skriv nynorsk, for mange nynorske tekstar i staten blir skrivne med tunge bokmålstekstar som utgangspunkt. Det er lettare å skrive god nynorsk dersom språket i bokmålstekstane er  ledigare og mindre «kansellistisk». 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter