Heftet «Klart språk gir resultater»

Eit hefte frå Difi med ti døme på konkrete effektar av klarspråksarbeid.

To kommunar, seks direktorat og to departement har delt sine erfaringar med å måle effektar av klarspråksarbeid. Artiklane, som er skrivne av verksemdene sjølve, viser at klarspråk kan gje ulike effektar på ulike område og for ulike målgrupper.

Dei ti verksemdene er

  • Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
  • Forsvarsdepartementet
  • kommunane Fredrikstad og Sarpsborg
  • Lotteri- og stiftelsestilsynet
  • Nav
  • Lånekassen
  • skatteetaten
  • Skedsmo kommune
  • Statens vegvesen
  • tolletaten

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter