Heftet «Et klarere lovspråk – kom i gang»

Eit hefte frå Difi med tips og inspirasjon til deg som skriv lovtekst.

Heftet er eitt av tiltaka i prosjektet «Klart lovspråk»,og har som mål å gjere lovspråket meir forståeleg. Prosjektet er igjen ein del av regjeringas satsing for «Ein enklare kvardag for folk flest».

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter