Kort administrativ ordliste bokmål–nynorsk

Ei liste frå Språkrådet, meint å vera eit hjelpemiddel for offentleg tilsette som skal skriva nynorsk i arbeidet sitt. Orda er plukka ut fordi dei er vanlege og nyttige i administrativt språk.

Forsidebilete av ordlista

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter