Tidsskrifter

Språkrådet gir ut to tidsskrifter som kan være nyttige og interessante for deg som er opptatt av språket i det offentlige.

Statspråk

Bladet for godt språk i staten. Det kommer fire nummer i året. Bladet er gratis

Du kan lese det på Språkrådets nettsider eller bestille det fra bestillingssida.

Språknytt

Bladet for alle som bruker språk. Det kommer fire nummer i året. Bladet er gratis.

Du kan laste det ned fra Språkrådets nettsider eller bestille det fra bestillingssida.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter