Råd om språk i stillingslysingar

Språkrådet har gjeve ut ein brosjyre om språk i statlege stillingsannonsar. Her kan statstilsette og andre få hjelp til å unngå dei vanlegaste språkfeila.

Brosjyren Råd om språk i statlige stillingsutlysninger inneheld språklege råd om stillingslysingar generelt og nynorske stillingslysingar spesielt.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter