Materiell

I menyen finn du materiell og nokre sentrale publikasjonar som kan vere til hjelp i arbeidet for klart og brukarvenleg språk.

Alt materiell kan lastast ned, og nokre publikasjonar kan du òg bestille i papirversjon frå bestillingssida.

Sjå òg den omfattande litteraturlista bak i Stortingsmelding nr. 35 (2007–2008) Mål og meining frå Kulturdepartementet. Lista viser til utgreiingar og rapportar frå styresmakter, forskningsmiljø og einskildpersonar.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter