Skriveråd

SkriverSpråket i tekster fra staten skal være korrekt og klart, og statsansatte skal følge gjeldende regler for rettskriving og målbruk.

Kurs

Språkrådet tilbyr kurs for deg som jobber i det offentlige.

Råd for ulike teksttyper

Her finner du skriveråd for brev, skjemaer, nettekster, stillingsutlysninger og rapporter. Du finner også artikler der statsorganer har delt sine før- og ettereksempler.

Klarspråksmateriell

Her finn du materiell og nokre sentrale publikasjonar som kan vere til hjelp i arbeidet for klart og brukarvenleg språk i staten.