Skedsmo kommune: undersøkelser

Skedsmo kommune startet sitt klarspråksprosjekt vinteren 2014. For å vise forankringen til prosjektet inviterte rådmann ledere og saksbehandlere til oppstartsmøte i kommunestyresalen. Her bidro også Difi og konsulentselskapet som hadde utført evalueringen av det statlige prosjektet, noe som gav oss en god start.

Artikkelen er skrevet av Skedsmo kommune.

Prosjektgruppe med flere sektorer

I vår sentrale prosjektgruppe sitter det representanter fra alle sektorene, som igjen har delprosjektgrupper i sin sektor. Sektorene er ansvarlig for alt klarspråksarbeid i sin sektor, så her er det en glidende overgang fra prosjektet til linjen ved at ansvaret for de enkelte brevene og prosessene blir en del av driften etter hvert som arbeidet skrider frem. For å sikre at vi har øyne som ser ting litt mer utenfra, har de enkelte delprosjektene også representanter fra helt andre sektorer. Videre har vi juridisk kompetanse knyttet til prosjektet. Den juridiske kompetansen trekkes inn og benyttes etter behov.

Delprosjektgruppene har brukt våren til å identifisere brev og prosesser som det skal jobbes med, i en mer eller mindre prioritert rekkefølge.

Kurs

Høsten 2014 deltok 300 saksbehandlere og andre som jobber med informasjon, på halvdagskurs i regi av NTB Arkitekst. Kultur og holdninger sto sentralt i kurset. For å vise at prosjektet hadde forankring i toppledelsen, var det rådmannen som innkalte til kurset.

Undersøkelse av holdninger

Etter kurset har vi gjennomført en undersøkelse hos dem som har tatt kurset, og hos folk som har lite kunnskap om klarspråk. Målet med undersøkelsen var å undersøke holdningene til klarspråk og finne ut om kurset hadde bidratt til å endre holdningene. Resultatet viste at våre ansatte hadde en positiv innstilling til klarspråk, og at kurset hadde forsterket den innstillingen.

Samtidig viste undersøkelsen at våre ansatte, som ansatte i staten, kanskje tror de er bedre til å skrive enn det innbyggerne opplever. Dette er en av de utfordringene vi er bevisste på videre.

Brukertesting

Nå er vi i gang med å forberede brukertesting av noen av våre tekster. Dette gjør vi i samarbeid med NTB Arkitekst, og på den måten får vi overført kunnskap som setter oss i stand til å gjennomføre brukertester selv etter denne runden. Etter det som kan kalles en forberedelsesfase, der vi har lagt vekt på å gi kunnskap om og innsikt i hva klarspråk er og betyr, er organisasjonen veldig utålmodig og klar for å jobbe med konkrete tekster og prosesser.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter