Sjøfartsdirektoratet: evaluering

Sjøfartsdirektoratet har de senere årene arbeidet mye med klarspråk, særlig i tekster som blir publisert på nettsidene. En undersøkelse i 2017 viser gode resultater.

Etter en artikkel skrevet av Sjøfartsdirektoratet

Sjøfartsdirektoratet søkte om og fikk tildelt midler fra Difi til å gjennomføre undersøkelsen, og inngikk et samarbeid med Epinion Norge AS, som utførte arbeidet i løpet av våren 2017.

Prosjektet har bestått av to deler: en kvantitativ spørreskjemaundersøkelse med et utvalg av direktoratets brukere, og kvalitative brukertester med et utvalg brukere – rederiansatte og sjøfolk.

Jevnt over viser undersøkelsen at språket ikke er så verst. Hele 65 prosent oppgir at de synes det er lett eller svært lett å forstå språket på nettsidene. De fleste av dem som svarer at språket er vanskelig å forstå, oppgir at mange regelverkshenvisninger er årsaken.

– Alt i alt er resultatet bra, men vi ønsker alltid å bli bedre, og vi har fått nyttige tilbakemeldinger som vi vil ta med oss i det videre klarspråksarbeidet, sier Merete Løberg i klarspråksgruppen i Sjøfartsdirektoratet.

Språkprofil

Siden 2011 har Sjøfartsdirektoratet hatt sin egen språkprofil. Den forteller ansatte hvordan de best skal kommunisere med direktoratets kunder. Språkprofilen ble oppdatert i 2016. 

Her kan du laste ned hele undersøkelsen om Sjøfartsdirekoratets nettsider (pdf).

Her kan du lese om Sjøfartsdirektoratets språkprosjekt og laste ned direktoratets språkprofil.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter