Samordna opptak

I 2015 fikk Samordna opptak støtte fra Difi til å revidere utvalgte tekster. I høyre kolonne finner du eksempler på noen av tekstene som ble revidert.

Teksten er skrevet av Samordna opptak.

Samordna opptak koordinerer opptaket til 29 universiteter og høgskoler i Norge og er en del av organisasjonen CERES Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier. CERES har sine virkefelt innen studieadministrative systemer og tjenester, inkludert samordning av opptak ved norske universiteter og høyskoler, forskningsinformasjonssystemer og tjenester samt Open Access.

1. februar 2016 ble det lansert en ny søkerportal for å søke studier gjennom Samordna opptak. I den nye søkerportalen kan blant annet søkerne nå laste opp dokumentasjonen sin i søkerportalen, i stedet for å sende inn dokumentasjon per post.

Mange søkere tar ikke turen innom de åpne nettsidene, men logger rett inn i søknaden for å søke. Vi har derfor prøvd oss frem med ulike korte animasjoner som vi leide inn et firma til å lage for oss. Animasjonen inneholder generell informasjon som gjelder «de fleste» (det vil si informasjon om hvordan man søker og laster opp dokumentasjon). Den var altså et prøveprosjekt for oss for å se hvordan vi kan levere informasjon på flere måter.

Informasjon om søkeprosessen 1: Skal du søke studier?
Informasjon om søkeprosessen 2: Slik laster du opp

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter