Oslo kommune: språkprofil for brann- og redningsetaten

No image

Brann- og redningsetaten har mye kunnskap om brannvern og sikkerhet. Slik kunnskap må formidles på en klar og entydig måte. Språkprofilen som «tar deg ut av språktåka» er et viktig verktøy i dette arbeidet.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter