Kriminalomsorgen: vedtak

I 2014 fikk Kriminalomsorgen region øst støtte fra Difi for å arbeide med å forbedre vedtakstekster.

I høyre kolonne finner du du eksempler på før- og etterversjoner av tekstene:  

1 Utelukkelse fra fellesskap
2 Permisjon
3 Reaksjon
4 Prøveløslatelse
5 Straffegjennomføring med elektronisk kontroll (fotlenke)

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter