Direktoratet for mineralforvaltning

Arbeid med standardbrev

 

I 2015 fikk Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard støtte fra Difi for å arbeide med å forbedre et utvalg standardtekster.

I høyre kolonne finner du ti eksempler på før- og etterversjoner av tekstene de har jobbet med. I noen tilfeller ble én standardtekst erstattet av to nye. Begge de nye tekstene ligger i dokumentet.

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter