Akershus universitetssykehus: bedre og klarere pasientinformasjon

I 2014 fikk lungeavdelingen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) støtte fra Difi for å arbeide med å forbedre språket i informasjonstekster til pasienter.

Artikkelen er skrevet av Akershus universitetssykehus.

Klarspråksarbeidet var en del av arbeidet med det helhetlige pasientforløpet for pasienter med lungekreft. Med støtten fra Difi engasjerte vi en tekstkonsulent. Hun skulle utføre tre oppdrag:

  1. redigere eksisterende pasientinformasjon (klarere språk og mer enhetlig fremstilling)
  2. utarbeide ny pasientinformasjon (e-bok) i samarbeid med fagfolkene for å sikre et klart språk
  3. utarbeide skriveråd og tips som kan videreformidles til andre avdelinger

Vi etablerte en mindre arbeidsgruppe som fikk hovedansvaret for pasientinformasjonen. Gruppen bestod av leder for poliklinikk og tre sykepleiere, i tillegg til en prosessveileder som har bistått avdelingen. Vi gjennomførte 4–5 møter med tekstkonsulenten for å gjennomgå oppdrag, nye versjoner av tekster og endringer underveis. Tekstkonsulenten reviderte gamle tekster og sendte nye versjoner til oss på e-post, slik at vi kunne jobbe effektivt mellom møtene også. Alle tekster er gjennomgått og godkjent av avdelingssjef før de er tatt i bruk.

Å lage en e-bok er omfattende arbeid, da den skal beskrive hele pasientforløpet til pasienter med lungekreft. E-boka er nå klar og publisert på internett. Lenke til e-bok med informasjon til pasienter med lungekreft

For å sikre at bidrag fra Difi og lungeavdelingens samarbeid med tekstkonsulenten kan komme flere i sykehuset til gode, fikk vi utarbeidet råd og tips om skriving av gode informasjonstekster til pasienter. Rådene kan brukes videre av andre som skal sette i gang tekstrevideringsprosjekter.

I høyre kolonne finner du både skriverådene og før- og etterversjoner av tekstene som ble revidert.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter