Utlendingsdirektoratet: faglige retningslinjer

Utlendingsdirektoratet (UDI) har arbeidet med å få bedre språk i de faglige retningslinjene.

Artikkelen er skrevet av Utlendingsdirektoratet.

Hvordan skrive retningslinjer?

UDI har mer enn 400 (interne) retningslinjer som de ansatte i utlendingsforvaltningen må forholde seg til. Vi ønsket derfor å forbedre språket, slik at retningslinjene kunne bli enda klarere og mer brukervennlige. Siden det ville kreve flere runder med høringer å endre selv små formuleringer i retningslinjer, fant vi ut at det ville være for krevende å endre eksisterende retningslinjer. Vi valgte derfor heller å satse på at de nye retningslinjene som skrives i UDI, blir gode.

Arbeidet med bedre språk i retningslinjene er gjennomført i tre trinn:

  1. Gjennomgang av tekster: Et eksternt språkbyrå (Arkitekst) gikk gjennom et utvalg av retningslinjer: internmeldinger, rundskriv og praksisnotater, og kom med forslag til endringer og forbedringer.
  2. Eget kapittel om retningslinjer: Vi laget et nytt kapittel i språkprofilen, basert på innspillene fra Arkitekst, som handlet om hvordan faglige retningslinjer bør skrives.
  3. Kurs om å skrive retningslinjer: UDIs regelverksenhet holder jevnlig kurs om å skrive retningslinjer, der både det faglige innholdet og de språklige retningslinjene er en del av opplæringen.

Lett å slå opp og finne frem til det en lurer på

De viktigste innspillene fra Arkitekst dreide seg om at tekstene skal fungere som oppslagsverk: Det skal være enkelt for leseren å ta seg frem, og leseren skal få nok, men ikke for mye informasjon.

Viktig å samarbeide med fagpersoner

Mange av tilbakemeldingene fra Arkitekst handlet om å strukturere innholdet, men også om å velge ut riktig innhold. De så at mye av innholdet virket overflødig og at det kanskje ikke hørte hjemme i rundskrivet. Samtidig berører dette faglige vurderinger var det vanskelig for Arkitekst å vite hva som var relevant å trekke frem i den aktuelle retningslinjen. Vi erfarte derfor at det var viktig med et tett samarbeid med fagpersoner i dette arbeidet.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter