Utlendingsdirektoratet: e-læring

Utlendingsdirektoratet (UDI) ønsket å gi alle de om lag 1 200 ansatte opplæring i klarspråk. Derfor utviklet direktoratet et kurs som kunne tilpasses timeplanen til hver enkelt medarbeider.

Artikkelen er skrevet av UDI.

E-læringskurset ble lansert i 2010 og er så vidt vi vet det første e-læringskurset i Norge om temaet klarspråk. Medarbeiderne kan gjennomføre kurset ved sin egen PC når det passer best for dem. Kurset er blitt en del av UDIs eget opplæringsprogram for medarbeidere, og det er obligatorisk for alle ansatte.

Kurset, som er utviklet i samarbeid med språkfirmaet Arkitekst, tar utgangspunkt i retningslinjene i UDIs språkprofil, som ble lansert høsten 2008. I løpet av kurset skal deltakerne få forståelse for hvorfor UDI har en språkprofil, hva som gjør en tekst forståelig og hvordan de skal tilpasse en tekst til leserne.

Eksempler fra arbeidshverdagen
I løpet av kurset blir deltakerne presentert for ulike situasjoner fra UDIs arbeidshverdag, og de skal løse oppgaver om tekster de ofte møter. En grunntanke ved e-læringen er at man lærer seg stoffet best gjennom å prøve og feile. Derfor består kurset nesten utelukkende av oppgaver, der kursdeltakerne blir kastet rett ut i stoffet. Mye av det faglige innholdet formidles gjennom tilbakemeldingene både på rette og gale svar.

De ansatte er gode forbilder
I alle situasjonene har UDI brukt egne ansatte som modeller. Noen av modellene figurerer som seg selv, mens andre opptrer som fiktive figurer. Å bruke kjente ansikter fra organisasjonen har bidratt til å forankre prosjektet og skape større nærhet til innholdet. Modellene som er brukt, blir viktige ambassadører for klarspråk.

Skjermdump fra e-læringskurset

Humor: UDI har vært opptatt av å bruke humor i språkarbeidet sitt. For å skille mellom de ansatte som opptrer som seg selv og de som spiller en annen rolle, har de fiktive figurene fått på en hatt for anledningen.

Fordi situasjonene i kurset tar utgangspunkt i virkeligheten, har det vært et viktig poeng å gjøre dem så realistiske som mulig. UDI har derfor lagt stor vekt på at det faglige innholdet blir riktig og gjenspeiler faktiske problemstillinger i avdelingene.

Et utvalg med det viktigste
UDI har valgt ut de mest sentrale retningslinjene og de som egnet seg best for denne type oppgaver. På pensum står blant annet forskjellen mellom aktivt og passivt språk, mellomoverskrifter og punktlister. Andre retningslinjer formidles indirekte gjennom tilbakemeldinger på svaralternativene.

Endre språkkulturen
I tillegg handler mye av kurset om å snu språkkulturen. Lenge har det viktigste vært å sikre at regelverket er gjengitt 100 prosent korrekt, at alle detaljer er med og at alle juridiske forbehold er nevnt. Mye av kurset handler derfor om å bevisstgjøre, bidra til gode holdninger og forståelse for de prinsippene som gjelder for klarspråk.

Forhåpentlig utdatert om en stund
UDI har arbeidet med språket i lang tid, og målet er at alle medarbeiderne vil tenke mer på hvem de skriver for og bruke et språk som mottakerne forstår. De har allerede sett en utvikling og større bevissthet i organisasjonen. Formuleringer som ble oppfattet som kontroversielle tidligere, er selvfølgelige i dag. Det samme håper de vil skje med innholdet i dette kurset. –Vi har stor tro på at e-læringskurset om språk kan bidra til en ny skrivekultur i UDI, sier kommunikasjonsdirektør Bente E. Engesland.

Her finner du en versjon av artikkelen med flere skjermdumper fra kurset (pdf).

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter