Universitetet i Bergen

I 2010 fikk Universitetet i Bergen (UiB) tildelt midler fra prosjektet «Klart språk i staten». Midlene skulle brukes til tre klarspråkskurs, og ett av kursene var spesielt tilegnet ledere.

Artikkelen er skrevet av Ellen Grong, språkkordinator ved Universitetet i Bergen.

Språksatsing ved UiB

Klarspråkskursene ved Universitetet i Bergen har vært en del av en større satsning på språkopplæring for ansatte i organisasjonen. UiB satte i 2010 i gang et ettårig prosjekt der det ble ansatt en medarbeider i 50 % stilling for å bl.a. koordinere kurstilbud i norsk og engelsk for ansatte. Det var en flott start på prosjektet å få tildelt midler fra «Klart språk i staten».

Klarspråkskurs – en stor suksess

Klarspråkskursene gikk over to dager og ble arrangert i samarbeid med språkfirmaet Arkitekst. Hvert kurs hadde 25 plasser. På forhånd sendte deltakerne inn relevante tekster fra UiB. Deltakelsen på de tre første kursene var stor, og vi fikk svært entusiastiske tilbakemeldinger. Derfor ble det satt i gang to nye kurs i februar 2011 med egne midler. Alle kursene er evaluert ved hjelp av elektroniske spørreskjemaer.

Hvem deltok på kursene?

Klarspråkskursene var åpne for alle ansatte, men det var i hovedsak saksbehandlere og ledere i administrative stillinger som meldte seg på. Det er tydelig at vi traff målgruppen bra, men sannsynligvis kan det være flere grupper ansatte som kunne ha like stor nytte av et slikt kurs. Å få ledere med på kursene er svært viktig. Ledere vil kunne gå i bresjen for å starte klarspråksarbeid på eget institutt eller avdeling. Det skaper også en mulighet for at medarbeidere får aksept for å komme med forslag til endringer i brev og standardtekster.

Videre klarspråksarbeid

Universitetet i Bergen er en stor organisasjon med mange fakulteter, institutter og avdelinger. Kursene har bidratt til at flere av deltakerne har blitt inspirert til å sette i gang lokale tiltak på egen arbeidsplass. Inntrykket er at begrepet «klarspråk» har blitt godt kjent ved UiB gjennom opplæringstilbudene. Universitetets ansatte har generelt veldig gode språkkunnskaper, og mange har skrevet og kommunisert både klart og godt tidligere. Kursene har likevel vist oss at det alltid går an å bli bedre. 

Etter kursene vil det bli arbeidet mer med et utvalg skjemaer og standardtekster i språkprosjektet. Det er også laget en nettside for ansatte med informasjon om kurstilbud og lenker til nyttige språkverktøy. Å arbeide systematisk med språket i tekster på nett og i annen skriftlig kommunikasjon er noe som har stor nytteverdi. Klarspråkskursene har vært en god drahjelp i så måte. Det kan bli aktuelt å arrangere flere kurs i løpet av året.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter