Statens vegvesen: evaluering

Statens vegvesen måler effekten av språkarbeidet sitt.

Etter en artikkel skrevet av Statens vegvesen

Prosjektet «Klarspråk i Statens vegvesen» startet for fullt våren 2011 og varte fram til mars 2012. Etter det har ansvaret for klarspråk vært i linjen.

Organisering av prosjektet

Prosjektet ble ledet av en prosjektleder på fulltid, og prosjektgruppen bestod av ti medlemmer fra hele Vegvesenet. Gruppen hadde medlemmer fra hele landet og var sammensatt av saksbehandlere, jurister, kommunikasjonsfolk, ansatte ved trafikkstasjonene og folk fra personalavdelingen. Prosjektet hadde også en styringsgruppe som bestod av fire av topplederne. Styringsgruppen hadde månedlige møter for å ta beslutninger.

Mål

Arbeidet berører ansatte i hele Statens vegvesen. Vi la mest vekt på å nå saksbehandlere. Vi definerte følgende mål:

  • Språket i skriftlig kommunikasjon skal bli klart, enkelt og forståelig. 
  • Mottakerne skal forstå sine plikter, rettigheter og muligheter første gang de får dem presentert. 
  • Vegvesenet skal oppfattes som en åpen og kundevennlig virksomhet gjennom den skriftlige kommunikasjonen sin. 
  • De ansatte skal forstå hvilke gevinster klarspråk gir. 
  • De ansatte skal få kunnskap til å praktisere klarspråk, både internt og eksternt.

Målinger

Effektmålinger var en viktig del av språkprosjektet. Målet var å dokumentere om vi har oppnådd hovedmålene til prosjektet, vise hvilke effekter og gevinster klarspråksarbeidet hadde for brukerne våre, og vise hva vi sparer av tid og penger internt gjennom klarspråksarbeidet.

Underveis brukertestet vi alle brevene vi skrev om. Brukerne våre var involvert gjennom fokusgrupper. I tillegg hadde vi samtaler med ansatte i Vegvesenet som jobber i førstelinjen mot publikum.

Før prosjektet startet, gjennomførte vi en undersøkelse på intranett der vi målte praksis og holdninger til språk internt. Resultatene viste at det er vilje til og ønske om å skrive på en måte som mottakeren forstår, slik at vi slipper henvendelser på grunn av uklarheter. Men få har redskapene eller kunnskapen de trenger for å skrive klarspråk. 

2016

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter