Statens strålevern: kartlegging

Statens strålevern er fagmyndighet på områdene strålevern og atomsikkerhet. Svært mange av våre brukere har kontakt med oss gjennom brev, e-poster eller hjemmesidene våre. Derfor er språket vårt viktig når vi skal formidle informasjon til våre brukere. 

Etter en artikkel skrevet av Statens strålevern

Mål

En kombinasjon av et vanskelig fagområde og et tungt språk var utgangspunktet for at vi i et ledermøte besluttet å gjennomføre prosjektet «Klart språk i Strålevernet». Målet er et klart og tydelig myndighetsspråk for våre brukere, i tråd med statlig kommunikasjonspolitikk.

Bakgrunn

Strålevernet søkte om midler fra prosjektet «Klart språk i staten» til først å kartlegge språkbruken vår og deretter til å utarbeide språklige retningslinjer. Midlene ble brukt til å kjøpe bistand fra språkkonsulenter i Arkitekst.  

Organisering

Vi opprettet en tverrfaglig prosjektgruppe med medlemmer fra alle avdelinger. Prosjektgruppen deltok i alle møtene og workshopene vi hadde med den eksterne språkkonsulenten. Kartleggingsrapporten og de språklige retningslinjene ble sendt på flere kommentarrunder i avdelingene, før de ble godkjent i ledermøte og presentert for alle ansatte i vår serie med internseminarer. Ledergruppen er prosjektgruppens styringsgruppe, og prosjektet ledes av vår informasjonssjef.

Vi bestemte oss tidlig for å prioritere å kartlegge tekster i brev og på nettet, fordi vi anså disse to informasjonskanalene for å være blant de viktigste i vår formidling til våre brukere. Kartleggingsrapporten ble presentert og godkjent i ledermøte, og deretter presentert i et internseminar for alle ansatte i august 2010. Der kom det innspill om at også e-poster burde tas inn i prosjektet. E-poster har en annen stil og form enn brev, og det er en kontaktform som øker i volum. Prosjektgruppen og språkkonsulentene besluttet derfor at de språklige retningslinjene også skulle innbefatte retningslinjer for e-poster.

Språklige retningslinjer:

Retningslinjer for brev i Statens strålevern
Retningslinjer for e-post i Statens strålevern
Retningslinjer for nettekster i Statens strålevern
Rettskriving og tegnsetting i Statens strålevern 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter