Statens innkrevingssentral: brevarbeid

No image

Statens innkrevingssentral (SI) startet i 2011 et omfattende brevforbedringsarbeid. SI var da i ferd med å endre innkrevingsarbeidet og organisasjonen, og språktiltak var en viktig del av arbeidet med å yte bedre tjenester til borgerne i flere kanaler.

Etter en artikkel skrevet av Statens innkrevingssentral.

Bedre brev

Det konkrete tekstforbedringsarbeidet har bestått i å revidere standardbrev. Per i dag (1. oktober 2012) har over 200 brev fått ny språkdrakt, og det gjenstår ca. 800 brev. I høyremenyen finner du eksempler på forbedrede brev. (Dette er foreløpige versjoner som ikke er tatt i bruk når denne artikkelen publiseres, red.anm.)

To hele årsverk til språkarbeid

SI har satt av to hele årsverk til språkarbeid. Ett årsverk er øremerket en språkkoordinatorstilling, og ett årsverk er fordelt på tre språkkonsulenter som arbeider med språk i turnus. Klarspråksfarbeidet er altså godt forankret i ledelsen ved SI.

Hva har fungert godt? Hva har fungert dårlig?

I arbeidet med å utarbeide en språkprofil for SI fungerte samarbeidet mellom det eksterne konsulentfirmaet og språkgruppa på SI godt. Resultatet er en språkprofil som alle er fornøyd med, og som er til stor hjelp i det daglige språkarbeidet. Opplæringen i regi av konsulentfirmaet var også profesjonel og skikkelig.

Det som fungerte dårligere enn tenkt, var konvertering av brev fra gammel til ny språkdrakt . Dette tok mye lengre tid enn planlagt. Arbeidet med å få satt en ny brevmodul i drift har også tatt tid. Konsekvensen er at brev som er skrevet om etter klarspråksprinsippene, ennå ikke er satt i produksjon per 1. oktober 2012.

Det har også tatt tid å få etablert rutiner for selve språkarbeidet mellom personer med fagkompetanse, juridisk kompetanse og språkkompetanse.

Tekstforbedring framover

Samarbeidet mellom breveier (fagavdeling), juridisk ansvarlig og språkgruppa har kommet meget godt i gang per i dag, og produksjonen av brev og nettekster med ny språkdrakt har dermed blitt mer effektiv.

Når den nye brevmodulen er ferdig utviklet, vil SI kunne produsere brev i ny språkdrakt raskere.

Saksbehandlernes tilbakemeldinger på de nye brevene er svært positive og gir inspirasjon til det videre arbeidet.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter