Sjøfartsdirektoratet: kurs

Sjøfartsdirektoratet skal i løpet av 2011 ha sendt alle ansatte på kurs i å bruke direktoratets språkprofil. Dette er et trinn i et omfattende prosjekt som startet sommeren 2010. Målet er å få et klarere og mer brukervennlig språk.

Etter en artikkel skrevet av Sjøfartsdirektoratet

Formålet med prosjektet var å skape økt bevissthet om hvordan direktoratets ansatte formulerer seg skriftlig. Et klarere språk ville samtidig gjøre direktoratets tekster mer brukervennlige. Som et offentlig tilsynsorgan har Sjøfartsdirektoratet et særlig ansvar for å bruke et språk som blir forstått. Det er viktig for direktoratet at de som mottar et av direktoratets brev, enkelt forstår innholdet.

Kurs i språkprofilen for alle ansatte

Alle ansatte skal altså ha vært på kurs i språkprofilen i løpet av 2011. Det er et innleid konsulentfirma som holder kursene. Kursene blir holdt avdelingsvis for å sikre at innholdet blir mest mulig praktisk rettet, og at den enkelte skal få best mulig utbytte av opplæringen.

Klart språk skal også være fast post på kurset ”Ny i Sjøfartsdirektoratet”, som arrangeres for nyansatte to ganger i året. 

Her kan du lese om Sjøfartsdirektoratets språkprosjekt og laste ned direktoratets språkprofil.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter