Oslo kommune: språkprofil for plan- og bygningsetaten

Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune vil kvitte seg med tunge formuleringer og vanskelige tekster. Gjennom et stort klarspråkprosjekt skal etaten spare tid og få mer fornøyde brukere.

Etaten har laget og lansert sin egen språkprofil. Den består av ti retningslinjer som skal hjelpe de ansatte med å skrive klart, korrekt og enhetlig, og bygger på en kartlegging av språket i etaten. Slik vet de hvor skoen trykker, og slik blir eksemplene i språkprofilen gjenkjennelige og relevante for de som skal bruke den. Språkprofilen og retningslinjene gjelder for all tekst etaten produserer, både til enkeltpersoner, fagfolk, kollegaer, politikere og samarbeidspartnere.

Her kan du laste ned språkprofilen.

Gjenbruk gjerne innholdet i språkprofilen, men ikke bildene.

Her finner du en artikkel om språkarbeidet til etaten.

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter