Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring

Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) har laget sine egne retningslinjer for skriving, holdt språkkurs og laget fagordliste. Her finner du dokumentene.

Artikkelen er skrevet av Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring.

Med midler fra prosjektet «Klart språk i staten» engasjerte NK LMS i 2009 en prosjektarbeider i 30 prosent stilling. Resultatet er blant annet kvalitetssikret informasjon til publikum, språkvaskede rapporter og individuell språkopplæring til ansatte ved senteret. Språkkonsulenten har også arbeidet med å

Arbeidet med å forbedre språket på kompetansesenteret har blitt svært godt mottatt av de ansatte, og brukere har fortalt at de er fornøyde med resultatet.

Kommunikasjon som satsingsområde

NK LMS ble etablert i 2000 og er en del av Oslo universitetssykehus HF, Aker. Senteret skal bidra til å utvikle og styrke den faglige plattformen for pasient- og pårørendeopplæringen som de lokale og regionale lærings- og mestringssentrene og spesialisthelsetjenesten driver.

Et av senterets satsingsområder er nettopp kommunikasjon og kompetansespredning. NK LMS bidrar til å spre kompetanse og videreutvikle gode nettverk mellom NK LMS og lokale/regionale lærings- og mestringssentre, brukerorganisasjoner, utdanningsinstitusjoner, myndigheter og andre samarbeidspartnere. Da sier det seg selv at kommunikasjonen må være brukerrettet, gjennomtenkt og kvalitetssikret. Språkarbeidet som ble startet i 2009, har vært et viktig skritt i riktig retning.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter