Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring: terminologi

Fagterminologien på helseområdet kan være forvirrende for lekpersoner. Særlig vanskelig kan det være når ord som for fagmiljøet er sentrale og fagspesifikke, har helt andre betydninger i allmennspråket. Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) har tatt konsekvensen av dette og laget en liste over sentrale begreper i lærings- og mestringsarbeidet. 

Begreper som senteret nå har definert for sin virksomhet, er mestring, læring, brukermedvirkning, dialog, helse, helsepedagogikk og resilience.

Kompetansesenteret har lagt begrepene og forklaringene ut på nettstedet sitt www.mestring.no. Du finner berepene og forklaringene her.

Bakgrunn

NK LMS ble etablert i 2000 og er en del av Oslo universitetssykehus HF, Aker. Senteret skal bidra til å utvikle og styrke den faglige plattformen for pasient- og pårørendeopplæringen som de lokale og regionale lærings- og mestringssentrene og spesialisthelsetjenesten driver.

Et av senterets satsingsområder er nettopp kommunikasjon og kompetansespredning. NK LMS bidrar til å spre kompetanse og videreutvikle gode nettverk mellom NK LMS og lokale/regionale lærings- og mestringssentre, brukerorganisasjoner, utdanningsinstitusjoner, myndigheter og andre samarbeidspartnere. Da sier det seg selv at kommunikasjonen må være brukerrettet, gjennomtenkt og kvalitetssikret.

Du kan lese mer om språkarbeidet til NK LMS her.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter