Medietilsynet: skjemaer

Medietilsynet fikk i 2011 støtte fra prosjektet «Klart språk i staten» til kurs i klarspråk og ekstern språkgjennomgang av fire skjemaer i begge målformer.

Etter en artikkel skrevet av Medietilsynet.

Skrivekurs

Skrivekurset gikk over to dager. Kursholder hadde på forhånd fått et utvalg av saksdokumenter fra tilsynet og brukte disse som eksempler i kurset. Kursholder var dyktig og engasjerende, men flere av deltakerne savnet spissing inn mot deres egen jobbsituasjon.

Kurset bidro til økt bevisstgjøring rundt språkbruk i jobbsammenheng og det avdekket interne forskjeller i det eksterne språket. Dette bidro til en evaluering av tilsynets retningslinjer for god språkbruk.

Elektroniske skjemaer

Tilsynet hentet inn ekstern språkkompetanse til å få vurdert språket i fire skjemaer, i begge målformer. Den språklige vurderingen av skjemaene var god – her kom det flere nyttige tilbakemeldinger.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter