Likestillings- og diskrimineringsombudet: kurs

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) har sendt alle ansatte på kurs. Det har gitt ombudets ansatte en felles språklig plattform.

Etter en artikkel skrevet av LDO

Språkarbeidet i LDO har pågått siden 2007. Da ombudet søkte om støtte til arbeidet gjennom klarspråksprosjektet i 2009, var det for å sikre at all skriftlig og muntlig informasjon fra LDO skal oppfattes som relevant, lett tilgjengelig og interessant av brukere og samfunn. Ombudet fikk tildelt kr 100 000 + ti dagsverk rådgivningstjeneste fra Språkrådet.

Språkrådets gjennomgang av LDOs tekster

Kommunikasjonssjef Ingeborg Grimsmo forteller at Språkrådets gjennomgang var nyttig på flere måter. – For det første virket den samlende på organisasjonen, da den viste at alle kan gjøre språklige forbedringer, enten man jobber mye eller lite med skriftspråket. Gjennomgangen bidro til å samle organisasjonen rundt en skriftlig norm og pekte på enkle grep som kan gjøre de skriftlige publikasjonene og uttalelsene våre bedre. I tillegg fikk vi også en del ros fra Språkrådet, og ingenting er bedre motivasjon til å bli enda bedre enn vissheten om at man faktisk gjør mye bra også. Da blir ikke terskelen så høy.

Kurs

Alle i LDO fikk tilbud om kurs. For å sikre at alle deltok spredte de kurset ut over tre ulike datoer med plass til ca. 20 hver gang. Den viktigste læringen fra kurset var gjennomgangen av egne tekster og tips om hvordan de kunne forbedres. Slik bruk av kjente tekster gjør det lettere både å se hva man gjør feil og å lære av feilene. En annen viktig grunn til å sette hele staben på kurs samtidig er at de ville samle seg om en felles språknorm, slik at organisasjonen framstår som enhetlig utad. Det vil ombudetlegge vekt på også i fortsettelsen.

LDOs språkprofil finner du her.

Likestillings- og diskrimineringsombudet er en av 14 virksomheter som er omtalt i boka Klar, men aldri ferdig, som Difi og Språkrådet ga ut i januar 2011. I boka kan du lese mer om hvordan LDO jobbet med å omtale tung juss i klare ordelag. Boka kan lastes ned her.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter