Lånekassen: språkprofil

Lånekassen arbeider systematisk med å forbedre språket i brev, e-poster, rapporter og notater til kunder, samarbeidspartnere, leverandører og andre.

Et av tiltakene Lånekassen har gjort for å forbedre språket i sitt skriftlige materiale, er å opprette en tverrfaglig gruppe som jobber kontinuerlig med å gjennomgå alle maler, brev og skjemaer. Gruppen kvalitetssikrer alle standardtekster fortløpende og er en viktig høringsinstans for språk- og informasjonsarbeidet i Lånekassen. Gruppen er et viktig ledd i tekstproduksjonen , og  den legger stor vekt på  sluttproduktet som mottakeren skal lese. 

I tillegg til dette langvarige og systematiske arbeidet med brevtekster, skjemaer og søknader har Lånekassen gjennomført et språkprosjekt i 2009–2010.

Språkprofil og kurs i bruk av profilen

I samarbeid med språkfirmaet Arkitekst har Lånekassen utviklet en språkprofil. Utgangspunktet var en språkprofil som ble laget i 2000. Denne språkprofilen er nå videreutviklet. I tillegg har alle ansatte fått et dagskurs i hvordan de best kan bruke språkprofilen i sitt arbeid.

Mål med språkprosjektet

Hovedmålet med prosjektet har vært å gjøre hver enkelt medarbeider bevisst på språket i teksten han eller hun skriver. Da blir det mer sannsynlig at kunden forstår den skriftlige kommunikasjonen med Lånekassen, slik at han eller hun ikke behøver å ta kontakt per telefon eller e-post eller ved å møte opp selv.

Språket og tonen i Lånekassens tekster skal også bidra til at virksomheten når sitt mål:  å bli oppfattet som den mest moderne offentlige etaten i Norge.

Arbeidsmetode

Prosjektet har bestått av en tverrfaglig prosjektgruppe med ansatte fra saksbehandling, kundeservice, regelverksavdelingen og informasjonsenheten. I tilegg har prosjektgruppen støttet seg til en referansegruppe med ansatte fra de aller fleste avdelinger. Det eksterne språkfirmaet har hatt det overordnede prosjektlederansvaret.

Språkprofilen har vært på flere høringsrunder i organisasjonen, og alle ansatte har hatt mulighet til å gi innspill og tilbakemeldinger.

Det har vært mye informasjon om språkprosjektet på intranettet, og her har også de ansatte mulighet til å stille språklige spørsmål til Lånekassens egen språkekspert (en del av en stilling). Prosjektet har lagt ut lenker til blant annet quizer, og det finnes en egen språkstafett hvor ansatte i Lånekassen oppfordrer hverandre til å dele en historie med et morsomt språklig poeng fra sin egen arbeidshverdag.

Oppfølging av språkprosjektet – skrivegrupper

Som et ledd i oppfølgingen av arbeidet med språkprofilen har Lånekassen også arrangert skrivegrupper for ansatte på kundesenteret. Skrivegruppene var praktisk lagt opp, og de ansatte arbeidet med egne og hverandres tekster. De sendte inn egne tekster på forhånd, og fikk individuelle tilbakemeldinger på kurset. Som en oppfølging av skrivegruppene har kundesenteret innført månedelige workshops der de i små grupper gir tilbakemelding på hverandres tekster, slik de gjorde på skrivekurset.

Lånekassens språkprofil finner du her.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter