Klima- og forurensningsdirektoratet

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) har en egen språkprofil. Profilen, som ble vedtatt i 2007, ble revidert etter at direktoratet skiftet navn i januar 2010.

Fra språkprofilens innledningstekst:

«Denne språkprofilen inneholder retningslinjer som skal hjelpe oss i Klima- og forurensningsdirektoratet til å kommunisere klart og tydelig og i tråd med verdiene våre. Språkprofilen er først og fremst beregnet på deg som skriver mye for flere ulike målgrupper. Vi har også utviklet en kortversjon av innholdet, en sjekkliste som kan være praktisk å bruke i det daglige skrivearbeidet.»

Her finner du Klifs språkprofil.

Her finner du Klifs sjekkliste for skriving.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter