Husbanken

I 2010 var mange i Husbanken engasjert i arbeidet med å lage nye nettsider. Selv om det var en målsetting at de nye nettsidene skulle inneholde flere bilder og filmer, var ordene fortsatt viktige. Vi ønsket at ordene skulle bli færre, men enda bedre i stand til å få fram våre budskap.

Artikkelen er skrevet av Husbanken.

Prosjektet med nye nettsider ble en god anledning til å se nærmere på språkarbeidet i Husbanken. Vi søkte derfor om støtte til inspirasjonsseminar og språkkurs gjennom prosjektet «Klart språk i staten». Det første arrangementet var et totimers inspirasjonsinnlegg med Anna Senje fra Språkrådet på en samling for prosjektdeltagere som hadde ansvar for utvikling av de nye nettsidene. De timene ble nettopp det de skulle være: en skikkelig inspirasjonsinnsprøyting til å ta språkarbeidet på alvor.

Litt senere ble klarspråkskurset gjennomført. Det var et kurs over to dager, hvor Vidar Lynghammar i Arkitekst var kursleder. Kurset ble gjennomført i Husbankens lokaler i Drammen, og de 25 deltagerne var stort sett personer som skulle skrive artikler til nye nettsider. Kurset var derfor til en viss grad skreddersydd for nettskriving, og det ble brukt eksempler fra Husbankens nettsider.

Det var stor interesse for å delta på klarspråkkurset; her var det flere som ønsket å være med enn antall plasser. Kurset ble holdt rett i forkant av den mest intense skriveperioden, så tidspunktet passet veldig bra.

Tilbakemeldingene fra deltagerne var veldig positive, og utbyttet var stort på begge arrangementene. På noen regionkontor er det i tillegg på eget initiativ gjennomført interne kurs for å spre skrivekunnskapen til flere.

Et viktig mål med nettprosjektet var økt tilgjengelighet til Husbankens kompetanse og virkemidler ved hjelp av et enkelt og forståelig språk. Gjennom brukertester vil vi få et nærmere svar på i hvilken grad vi har lykkes, men vi har i alle fall lyktes med økt oppmerksomhet omkring temaet, engasjerte og fornøyde kursdeltagere.

Vi ønsker å videreføre språkarbeidet til å omfatte hele organisasjonen. Hvis ikke, blir verdien begrenset. Vi arbeider derfor nå med å få språkarbeidet inn i Husbankens kommunikasjonsstrategi for å heve statusen, for å få en tydelig forankring hos ledelsen og for å legge en konkret plan for det videre arbeidet. 

Eksempeltekster

 

Nettside, gammel introduksjonstekst

Nettside, ny introduksjonstekst

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter