Helseøkonomiforvaltningen (HELFO): e-læring

Fredag 18. januar 2013 ble en merkedag for språkarbeidet i HELFO. Da lanserte HELFOs nye språkambassadører et skreddersydd e-læringskurs i klart språk tilpasset organisasjonens behov.

Artikkelen er skrevet av HELFO.

– Vi fikk ideen til e-læringskurset i 2012, da vi lanserte språkprofilen vår. Språkprofilen skulle være en støtte i vårt daglige skrivearbeid og organisasjonens videre arbeid med å forbedre brevmaler og annet skriftlig materiell i tråd med intensjonen i prosjektet «Klart språk i staten», sier kommunikasjonsdirektør Annemette Gustavsen. 

– Med 24 ulike kontorsteder og over 600 ansatte var det vanskelig å sikre at retningslinjene i språkprofilen ble kjent og tatt i bruk.  Derfor ville vi utvikle et e-læringskurs for å få markedsført vår nye språkprofil og for å gi opplæring i våre språklige retningslinjer, sier Gustavsen.

Med støtte fra «Klart språk i staten» og innleid konsulenthjelp så kurset dagens lys rett før jul i 2012.

Temaer fra språkprofilen

Både e-læringskurset og språkprofilen har sitt utgangspunkt i viktige forbedringsområder som var avdekket i HELFOs skriftlige materiell. De fire sentrale punktene i kurset er

  • klart og godt språk
  • god tone og profesjonell tekst
  • god struktur i brev, vedtak og nett-tekster
  • korrekt språk

– Vi la vekt på å lage et innbydende kurs. Vi har derfor brukt både bilder, film og tegneseriestriper for å illustrere eksemplene i kurset. For å skape blest om kurset satset vi på interne krefter under opptakene, sier prosjektleder Per Morten Hansen.

I alt stilte 16 HELFO-ansatte velvillig opp både på foto- og filmseanser. Det var flere som avslørte skuespillertalent under arbeidet med kurset, sier Hansen.

Lanseringsdagen

Lanseringen av kurset ble markert med forskjellige aktiviteter på kontorene våre. Felles for de fleste var at de ble møtt med bokstavkjeks og kaffe på morgenkvisten. Noen hadde i tillegg servert Skipper lakrisbåter (dette er ikke er skippertak) og Non stop (språkarbeid er et kontinuerlig arbeid). Scrabble ble også kjøpt inn til bruk i kaffepausen.

– Det er viktig at lederne går foran i språkarbeidet. Lederne på hovedkontoret ble derfor satt på skolebenken lanseringsdagen. Ambassadørene på hovedkontoret hadde utarbeidet oppgaver og refleksjonsspørsmål som ble diskutert før og etter at selve kurset ble gjennomført. Lederne fikk i forkant av kurset også en personlig oppfordring (med håndtrykk) om å bli gode språkambassadører, sier prosjektlederen.

Språkambassadører

HELFO ville sikre at alle i organisasjonen gjennomførte kurset. Kurset ble derfor satt opp som obligatorisk på den sentrale kompetanseplanen. I tillegg ble det besluttet i ledergruppen at alle enhetene i HELFO skulle utnevne hver sin språkambassadør som skulle stå for den praktiske gjennomføringen.

Ambassadørene har i tillegg fått oppgaver knyttet til felles drift av den interne nettsiden for språkarbeid i HELFO (artikler, tips, konkurranser, quiz). De har dessuten en rådgivningsfunksjon ved utforming av tekster.

– Språkambassadørene våre fikk et kompetansehevingskurs i forkant av lanseringen. Dette kurset vil bli fulgt opp med en ny samling senere i år. For tiden arbeider vi med en tiltaksplan for ambassadørene våre. Denne skal gjelde ut dette året. Ved årsslutt vil vi foreta en evaluering av ambassadørordningen, avslutter prosjektleder Per Morten Hansen i HELFO.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter