Helseøkonomiforvaltningen (HELFO): stillingsannonser

HELFO har vedtatt språklige retningslinjer for stillingsannonser, rundskriv, e-post, brev, vedtak, rapporter og nettekster i sin generelle språkprofil. Her kan du laste ned språkprofilen.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter