Helseøkonomiforvaltningen (HELFO): rundskriv

HELFO har vedtatt språklige retningslinjer for rundskriv, e-post, brev, vedtak, nettekster, rapporter og stillingsannonser i sin generelle språkprofil. Her kan du laste ned språkprofilen.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter