Helseøkonomiforvaltningen (HELFO): e-post

HELFO har vedtatt språklige retningslinjer for e-post, brev, vedtak, nettekster, rapporter, rundskriv og stillingsannonser i sin generelle språkprofil. Her kan du laste ned språkprofilen.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter