Helseøkonomiforvaltningen (HELFO): brev

HELFO har vedtatt språklige retningslinjer for brev, vedtak, e-post, nettekster, rapporter, rundskriv og stillingsannonser i sin generelle språkprofil. Her kan du laste ned språkprofilen.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter