Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Østfold har laget en egen språkprofil. Profilen skal hjelpe oss å kommunisere godt og klart slik at mottageren forstår budskapet.

Artikkelen er skrevet av Fylkesmannen i Østfold

Vi har tatt utgangspunkt i den generelle språkveilederen til fylkesmennene, men revidert og tilpasset den spesielt for Fylkesmannen i Østfold.

Retningslinjer, eksempeltekster og sjekkliste

Veilederen består av tre deler:

  • ti retningslinjer for et korrekt, klart og brukertilpasset språk.
  • tre mye brukte eksempeltekster som viser retningslinjene i bruk: en stillingsannonse, et vedtak og en nettartikkel
  • en sjekkliste for skriving

Prosess og framgangsmåte

Arbeidet med språkprofilen har vært organisert i et prosjekt. Alle avdelingene hos Fylkesmannen har bidratt med en person inn i prosjektgruppa. I tillegg har vi hatt god hjelp av eksterne språkkonsulenter fra Arkitekst underveis. På den måten er både det faglige og språklige ivaretatt i språkprofilen. Rettesnoren i arbeidet har hele tiden vært et korrekt, klart og brukertilpasset språk.

Veien videre – språkambassadører

Å få på plass en språkprofil er en viktig milepæl for oss, men like viktig er det at vi jobber videre og får innarbeidet profilen i organisasjonen. Vi har derfor opprettet en ordning med språkambassadører i hver avdeling. De vil ha et ekstra ansvar for å følge opp og innarbeide retningslinjene i språkprofilen. Vi vil også arrangere samlinger hvor ambassadørene skal få ekstra opplæring i hvordan man jobber med klarspråk.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter