Fylkesmannen i Rogaland: språkrettleiar

Fylkesmannen i Rogaland har laga ein språkrettleiar for arbeidet med tekstane sine. Her kan du laste ned rettleiaren.

– Klart språk og ein forståeleg bodskap har mykje å seie når vi som er tilsette hos Fylkesmannen, skal gjere god jobb, skriv fylkesmann Harald Thune i innleiinga til språkrettleiaren for Fylkesmannen i Rogaland. Rettleiaren vart klar i desember 2011.

Fylkesmannen understrekar vidare at kvalitetssikring av språket er noko av det viktigaste ein kan gjere for å ivareta rettstryggleiken.

Her finn du språkrettleiaren for Fylkesmannen i Rogaland (pdf)

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter