Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Med prosjektstøtte fra «Klart språk i staten» gjennomførte Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) et internt kurs i klart språk for ansatte.  Kurset var et ledd i språkprosjektet «Språket som virkemiddel».  

Artikkelen er skrevet av DSB.

Prosjektet «Språket som virkemiddel» er en del av ledelsesutviklingsprogrammet «Kunnskap og politisk relevans» i DSB. Hensikten med ledelsesutviklingsprogrammet er formulert slik:

«Å identifisere de viktigste strategiske satsningsområdene som skal understøtte DSBs målsettinger og myndighetenes krav og forventninger og å kartlegge og vurdere arbeidsprosesser og resultater av disse knyttet til satsningsområdene.  Dette skal danne grunnlag for konkrete tiltak som ledelsen samlet eller enkeltvis vil få ansvaret for å følge opp.»

Bakgrunnen for prosjektet «Språket som virkemiddel» er den erkjennelse at DSB har et forbedringspotensial i å formidle sitt samfunnsoppdrag på en god måte overfor befolkningen og politikerne. Dette gjelder på overordnet nivå, men også på mer spesifikke områder som forskriftsarbeid, veiledninger, rapporter, publikasjoner mv.

Kurset var lagt opp slik at opplæringen delvis var basert på DSBs egne tekster, og illustrerte dermed tydelig for deltakerne hvor lett det er å gå i en skrivefelle: et klart budskap, men uklart fremført. I tillegg til selve kursgjennomføringen inkluderte totalpakken at deltakerne kan sende sine tekster til språkvask et år i etterkant av kurset.

Kurset ble en suksess, og vi ønsker å gjennomføre tilsvarende kurs i inneværende år for å nå flere innenfor målgruppen.

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter