Datatilsynet

Datatilsynet fikk støtte fra prosjektet «Klart språk i staten» i 2012. Midlene ble brukt til å analysere språket i Datatilsynets tekster og til å gjennomføre et internt klarspråkkurs. Vi gjorde samtidig en nettundersøkelse for å avdekke hvor fornøyde brukerne våre er med våre tekster.

Artikkelen er skrevet av Datatilsynet.


Kartlegging av språkutfordringer


Et eksternt språkfirma fikk i oppdrag å analysere Datatilsynets språkutfordringer. Analysen munnet ut i en rapport som blant annet viser at

  • veiledere og nettekster preges av et tungt og byråkratisk språk
  • de fleste tekster kan struktureres bedre slik at budskapet kommer tydeligere fram  
  • mange av tekstene har et lovnært språk som kan erstattes med uttrykksmåter som ligger nærmere allmennspråket

Kartleggingsrapporten gir oss et godt utgangspunkt for å jobbe videre med språket. På bakgrunn av resultatene har vi laget utkast til en språkprofil som skal benyttes ved all vår tekstproduksjon. Vår erfaring er at kartleggingsrapporten har bidratt til å skape engasjement for klarspråk internt i organisasjonen, og til å underbygge behovet for at vi jobber systematisk og langsiktig med klarspråk. Vi tror også det har vært viktig at kartleggingen er blitt gjort av en ekstern og nøytral part, som har kunnet se på tekstene med nye øyne.

Last ned kartleggingsrapporten.

Kurs for ansatte

Datatilsynet fikk også midler til å gjennomføre et internt kurs i klarspråk for ansatte. Kurset ble gjennomført av byrået NTB kompetanse høsten 2012. En tredel av Datatilsynets om lag 40 ansatte deltok på kurset, og det ble godt mottatt av deltakerne. Det nyttigste var nok de praktiske tipsene om hvordan tekster kan struktureres bedre, og hvordan de kan skrives med et mer aktivt språk.

Nettundersøkelse om klarspråk

Vi gjennomførte en nettundersøkelse om klarspråk i perioden 5. oktober til 16. november 2012. Hensikten var å avdekke om brukerne finner og forstår informasjonen på datatilsynet.no. Vi ønsket også at undersøkelsen skulle være en nullmåling, det vil si et utgangspunkt for å evaluere effekten av klarspråktiltak.

Vi fikk bare 163 svar på undersøkelsen og vurderer dette som så lavt at vi ikke kan bruke resultatene til å trekke konklusjoner om språklige forbedringer. Vi ønsker derfor å ta bruk andre evalueringsmodeller for å måle om vi oppnår effekt av våre tiltak.

Last ned spørsmålene i brukerundersøkelsen.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter