Brønnøysundregistrene

Brønnøysundregistrene har drevet klarspråksarbeid siden 2010. Det startet med flere kurs for saksbehandlere og utarbeidelse av retningslinjer for tekstarbeid. En intern måling bekrefter at det har skjedd en positiv utvikling i de ansattes holdning til klarspråk.

Etter en artikkel skrevet av Brønnøysundregistrene

I Brønnøysundregistrene finnes det etter hvert en stor stab av bevisste klarspråksambassadører, og flere klarspråktiltak er gjennomført. Flere av disse tiltakene har fått støtte fra Klart språk i staten, og Brønnøysundregistrene har også fått bistand fra eksterne byrå. En intern måling bekrefter at det har skjedd en positiv utvikling i de ansattes holdning til klarspråk.

Brukerne skal finne, forstå og få til

Telefontjenesten vår har de siste årene fått flere priser for god kundeservice (senest 7. mai 2014), og vi vil strekke oss langt for å bli like gode på det skriftlige. At brukerne skal «finne, forstå og få til», gjelder både på nett og i direkte dialog med Brønnøysundregistrene. Samtalelogging ved telefontjenesten kan etter hvert gi oss et inntrykk av den effekten tiltakene har hatt.

Et stort klarspråkløft

Våren 2014 ble 674 nye «fraser» (tekstbrokker til bruk i brev) på bokmål og nynorsk og 22 brevmaler satt i produksjon ved Enhetsregisteret og Foretaksregisteret i Brønnøysund. Dette prosjektet har vært gjennomført som en del av den daglige driften, i fruktbart samarbeid mellom saksbehandlere og juridiske rådgivere. Denne arbeidsformen har vært mulig takket være god forståelse og forankring hos ledelsen. Vi har allerede fått kartlagt hvilke tiltak som gjenstår på dette feltet, og alle er innstilt på å videreføre klarspråksarbeidet i samme ånd.

Klarspråk på nett

Vi bestreber oss også på å la klarspråk prege tekstarbeidet på nettsidene våre. Det er særlig viktig for at folk skal bli selvhjulpne i bruken av tjenestene.

Forankring

Klarspråksarbeidet er på god vei til å bli forankret i strategier og styringsdokumenter, og det er et naturlig element i de mange prosjektene våre.

Takk til Klart språk i staten

Vi skylder det statlige prosjektet stor takk for at vi i sin tid kom i gang med klarspråksarbeidet. Det har gitt oss kjærkommen faglig og økonomisk bistand, bevissthet og motivasjon til fortsatt innsats.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter