Bærum kommune: brosjyrer

Bærum kommune startet et klarspråksprosjekt i 2011. Målet var å bedre den skriftlige dialogen med publikum. Det foreløpige resultatet er 12 nyskrevne serviceerklæringer i en vennligere og enklere språkdrakt. Senere skal også skrivevettregler og en språkmal for kommunen på plass.

Utdrag fra en artikkel om klarspråksarbeidet i kommunen, skrevet av Ragnhild Sved for Kommunal rapport i september 2012:

«Prosjektet ble applaudert av politikerne, og en prosjektgruppe ledet av informasjonssjefen ble nedsatt.
– Vi valgte å begynne med et område med en stor målgruppe; pleie og omsorg, forteller prosjektleder og kommunikasjonsrådgiver Ingvild Amble Eriksen. – Dette er en gruppe som trenger god informasjon, og der ikke alle er ressurssterke.

Resultatet så langt er 12 nyskrevne serviceerklæringer som forteller hvilke tjenester brukerne får, hva de kan forvente av tjenestene, hva de må gjøre selv, og om klageretten. Språket er vennligere og enklere å forstå enn i de gamle brosjyrene.

Innholdet er utformet i tett samarbeid med fagenheten, som er godt fornøyd med resultatet, forteller Eriksen.

– Brosjyrene er veldig synlige, og dette gir oss god drahjelp i arbeidet med klarspråk. Det er mye pedagogikk i dette. Man risikerer å tråkke noen på tærne når man kritiserer språket deres, men når de blir involvert og ser forbedringene, løsner det.

Nå språkvaskes og redigeres standardbrev innen pleie og omsorg. Over 20 nye brevmaler skal lages.

Men selv i en stor kommune som Bærum er lite ressurser satt av til klarspråksarbeidet. Prosjektleder Eriksen jobber med dette ved siden av det daglige kommunikasjonsarbeidet, mens Solveig Emilsen er språkvasker i 50 prosent stilling.

– Vi drar på seminarer og konferanser og blir veldig inspirert, men også litt matt. For hvor i all verden skal vi begynne, sier Eriksen, som kunne tenkt seg hjelp fra et klarspråksprosjekt for hele kommunesektoren.

– Strategien vi har falt ned på, er å dele opp arbeidet i mindre prosjekter og ta én ting av gangen. Sakten men sikkert skal vi i første omgang arbeide oss gjennom de tjenestene som favner mange.

Flere tiltak er på beddingen i Bærum. Neste område de skal ta fatt på, er byggesak. Klarspråk skal inn i opplæringen for nyansatte, og det skal utarbeides skrivevettregler til bruk i hele administrasjonen. En språkmal for kommunen ligger også i planene.»

Omtale av klarspråksprosjektet i Bærum kommune

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter