Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet: språkprofil

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har laget en språkprofil for departementet. Språkprofilen inneholder klarspråksråd og eksempeltekster, råd om målform og målbruk og egne skriveråd for departementets tolv mest brukte sjangre, fra stortingsmeldinger til stillingsannonser.

Språkprofilen kan leses fra perm til perm eller brukes som et oppslagsverk.

Språkprofilens første del – om klarspråk, skriveråd og målform

Denne delen har fem kapitler:

  • Det første kapitlet behandler tekstens mål og målgruppe.
  • Det andre handler om retorikk og hvordan du mer effektivt kan disponere teksten.
  • Det tredje lister opp tolv skriveråd, som skal bøte på det uklare språket departementet fant i tekstene det kartla i 2010.
  • Det fjerde tar for seg målform.
  • Det femte har råd om typografi.

Språkprofilens andre del – sjangernotater

Den andre delen tar for seg tolv av BLDs mest brukte sjangre (stortingsmeldinger, lovproposisjoner, rundskriv, veiledere og håndbøker, høringsnotater, mønsternotater, brev, nettekster, pressemeldinger, kronikker, taler og foredrag og stillingsannonser).

Sjangernotatene har vært et nødvendig nybrottsarbeid, fordi en større bevissthet om sjangeren gir bedre forutsetninger for å skrive klarspråk.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter